Dream, not Die (Марыць, а не ўміраць)

Updated: Apr 9, 2021


– Why do we need to die in order to become something else? – O asked.

– Maybe because we do not want to change, – answered A, her friend. – If we die, we do not need to decide, do not need to fight our fears.

– Maybe we can simply dream? When we dream, it is almost like we die here, but we are born somewhere else. And it is faster.

- - -

Марыць, а не ўміраць

– Чаму нам трэба ўміраць, каб стаць нечым іншым? – запыталася О.

– Можа таму, што мы ня хочам мяняцца? - адказала А, ейная сяброўка. – Калі паміраем, то ня трэба рашаць, ня трэба быць мацнейшым за страхі.

– А можна ж проста марыць? Калі марым, мы як бы паміраем тут, але нараджаемся недзе ў іншым месцы. І так хутчэй.

Picture from @Nareikolainen