Total Loser (Поўны няўдачнік)


John was a total loser: he failed in everything. Then he bought a device that fulfilled desires. For one week, John carried it on him, and John’s desires came true. Then he noticed he forgot to insert a battery into the device.

What you think you become.

Поўны няўдачнік

Ян быў сапраўдным няўдачнікам: правальваўся ўва ўсім. Потым ён купіў прыладу, якая спаўняе жаданьні. Адзін тыдзень насіў яе з сабой і ўсе ягоныя жаданьні спаўняліся. Потым заўважыў, што забыўся ўставіць у прыладу батарэйку.

Што думаеш, тым становішся.

a@nareika.com

+358-40-36-88-909

  • Creativity Training Instagram
  • Creativity Training Twiter
  • Creativity Training Facebook

© Aleksej Nareiko