Думкі аднаго палітыка


Ішчо рана. Не, можэ, ужэ пара? Не, ішчо можна сяво-таво сабраць. Алкаголь людзі купляют, налогі ішчо нічэво так здают. На міліцыю многа ўходзіт, канешна, но без этава жэ нільзя.

Падсіжывают, канешна. Фашыневіч этат адназначна, да і астальныя, но гдзе я вазьму другіх такіх без совесьці, штоб савсем? Панятна, што яво расіяне купілі, ну дык і я ж там кармлюся, как я яму буду запрэшчаць?

Што-та мне з Дубаеў даўно не званілі. Нармальна хоць там усё? Можа, ужэ хто сьпёр? Не дай бог. Зачэм я туда стока многа палажыў? Нада была лучшэ ў Кітай. Но там такія людзі... Ну нет даверыя. Толька паложыш – тут жэ цібе новый закон прыдумают, па катораму атабраць. Уважаю, канешна, сам так дзелаю, но не па-дружэскі эта.

Всё-такі дасталі міня эці памочнікі. Вкрадчыва так, но каждый чэму-та хочэт научыць. Савет даць. Міня ташніт ат іх саветав і учэній – ну как будта я глупее, чэм ані, можна падумаць. Еслі б я был самый тупой, я бы ні стал цем, кем я есьць. Я всігда палагаўся на свой ум, толька свой, і главнае в этам – чотка знаць, кагда крычаць, а кагда цэлаваць. Еслі б ані этаму научылісь у меня, далеко бы пайшлі. А так – толька па заграніцам разбягаюцца са сваімі мазгамі, такіе вумные.

Да, нада мне ішчо пабыць. Дзенех на міліцыю есьць – трошку са школы заберу, еслі што. Там нада вабшчэ адзін прэдмет аставіць – спецпадгатоўка. Ну проста штоб людзей учылі ползаць там, капаць, хадзіць у працівагазе. Такое, для экстрэмальнава. А астальное самі научацца. А не хацят – ну і чорт с німі, меньшэ меня будут учыць. Как гаварыў класік: “Штобы быць парадачным чалавекам, нада баяцца, очэнь баяцца”. Вот эта мудрый был чэлавек, большэ нічэво і не нада.

a@nareika.com

+358-40-36-88-909

  • Aleksej Nareiko's Facebook
  • Aleksej Nareiko's YouTube Channel
  • Aleksej Nareiko's Instagram
  • Aleksej Nareiko's Twiter
  • Aleksej Nareiko's LinkedIn profile

© Aleksej Nareiko