a@nareika.com

+358-40-36-88-909

  • Aleksej Nareiko's Facebook
  • Aleksej Nareiko's YouTube Channel
  • Aleksej Nareiko's Instagram
  • Aleksej Nareiko's Twiter
  • Aleksej Nareiko's LinkedIn profile

© Aleksej Nareiko

Viks

September 29, 2018

 

     Viks, the inhabitants of the planet, often doubt and, therefore, almost never dare to do anything.

     O, one of the viks, goes to school. They learn to draw there. Drawing is important, because a vik can draw their next life. For example, if a vik draws a creature living on another planet, the vik can then become it. The vik needs to die for that. And to come back, the vik needs to die again, on the other planet.

 

- - -

     Вікі, жыхары плянэты, часта сумняюцца і амаль ніколі не сьмялеюць настолькі, каб зрабіць нешта.

     О, адна зь вікаў, ходзіць у вучэльню. Там яны вучацца маляваць. Маляваць важна, бо вік можа намаляваць сваё наступнае жыцьцё. Прыкладам, калі вік намалюе істоту, якая жыве на іншай плянэце, вік можа ёю стаць. Для гэтага віку трэба памерці. А каб вярнуцца, яму трэба памерці зноў, на іншай плянэце.

 

Picture from @Nareikolainen

Please reload

Recent Posts

November 19, 2019

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload